ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานขับรถ 6ล้อ

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท (ไม่รวมOT)
ขอคนพื้นที่เขตหนองจอก-มีนบุรี และมีใบขับขี่ประเภทที่2
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย อายุ 18 -45 ปี
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- สุขภาพแข็งแรง,ขยันและตรงต่อเวลา
- มีใบขับขี่ประเภทที่2
- สามารถยกของหนักได้ ไม่เกี่ยงงาน

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุระหว่าง 22-40 ปี
-การศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
-ประสบการณ์ด้านงาน QC 2-3 ปี
รายละเอียดงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า/ชุดอลูมิเนียมและอุปกรณ์
- สรุปการตรวจสอบสินค้า / จัดทำใบบ่งชี้ชิ้นงาน

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหน้างาน

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ35ปี ขึ้นไป
-จบวุฒิ ปริญญาตรี ในสายงานก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านงานด้านผลิต ติดตั้งกระจก/อลูมิเนียม (พิจารณาพิเศษ)
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม
-มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
-จบการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
-ชอบพูดคุย เจรจาต่อรอง
-มีประสบการณ์งานจัดซื้อ 1-2 ปี
-มีประสบการณ์งานจัดซื้อในสายงานก่อสร้าง/งานอลูมิเนียม (พิจารณาพิเศษ)
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือจีนได้ (พิจารณาพิเศษ)

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง อายุ 25- 40 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์โดยประมาณราคา กระจก-อลูมิเนียม อย่างน้อย 1 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ดี

ดูเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุระหว่าง 22-40 ปี -การศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. รายละเอียดงาน
- รับแบบจากฝ่ายขาย/จากลูกค้า เคลียร์รายละเอียด
- เขียนตามรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด เช่น งานกระจกและอลูมิเนียม
- ทำสูตรตัด cutting list
- จัดทำ Spec. โครงการ

ดูเพิ่มเติม

โฟร์แมน

เปิดรับจำนวน 2 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 25-45 ปี
-วุฒิ ปวส. -ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์งานสายตรง ด้านงานกระจก อลูมิเนียม อย่างน้อย 2 ปี
-สามารถเริ่มงานได้ทันที(พิจารณาพิเศษ)
-สามารถทำเอกสารการตรวจงานหน้างาน , การส่งมอบงานได้

ดูเพิ่มเติม

ผู้จัดการโครงการ

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-ชาย อายุ 40-50 ปี
-วุฒิ ปริญญาตรีด้านโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์บริหารงานติดตั้งกระจก อลูมิเนียม ไม่น้อยกว่า 10 ปี
-มีทักษะด้านการควบคุมหน้างาน การประชุมร่วมกับผู้ว่าจ้าง
-มีประสบการณ์ทำงานเอกสาร โต้ตอบ เอกสารหน้างาน
-มีประสบการณ์คุมงานหน่วยงานราชการ (พิจารณาพิเศษ)

ดูเพิ่มเติม

ช่างติดตั้ง

เปิดรับจำนวน 1 อัตรา เงินเดือนตามโครงสร้าง
คุณสมบัติ
-เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ตัดประกอบ วัดงาน กระจกอลูมิเนียม(พิจารณาพิเศษ) -สามารถขับรถได้ (พิจารณาพิเศษ)
-ทำงานล่วงเวลาได้
รายละเอียดงาน
-ตัดประกอบ ติดตั้ง ชุดประตูหน้าต่าง งานกระจก อลูมิเนียม ให้ตรงตามแบบและสวยงาม
-ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูเพิ่มเติม