ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท
กลุ่ม เอสวรรณ
คือ บริษัทที่บริหารงานธุรกิจครบวงจรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอลูมิเนียมและกระจก เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าหลากหลายกลุ่มอย่างต่อเนื่อง

ปี 2537 : ก่อตั้ง บริษัท เอส วรรณ อลูมิเนียม จำกัด เมื่อ 21 มีนาคม 2537 ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด กระจกแผ่น อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับประตู

ปี 2542 : ก่อตั้ง บริษัท เอส วรรณ อลูมินั่ม 1999 จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส วรรณ คอมพลีท จำกัด ดำเนินธุรกิจรับติดตั้งประตูหน้าต่างอลูมิเนียมสำหรับอาคารที่พักอาศัยต่างๆ

ปี 2546 : บริษัท เอส วรรณ ซัพพลายส์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 จากบริษัท ยูไนเต็ตรีจิสต้า(ประเทศไทย)

ปี 2547 : เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด จึงได้สร้างคลังสินค้าขนาด 4000 ตรม.เพื่อจัดเก็บสินค้าได้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ปี 2549 : สร้างโรงงานแปรรูปกระจก มีเครื่องจักรที่ทันสมัยไว้สำหรับแปรรูปกระจกให้มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น เครื่องตัดกระจกระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องเจียริมเจียปลี และเครื่องพ่นทราย

ปี 2550 : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ เราได้ติดตั้งเครื่องจักรสำหรับตัดประกอบบานประตูหน้าต่างสำหรับงานอาคารต่างๆ

ปี 2552 : ได้ตั้งโรงงานพ่นสีฝุ่นเพื่อรองรับความต้องการอลูมิเนียมพ่นสีที่เพิ่มขั้น ภายใต้ชื่อ วี.เอ็น.เอส.อลูมินั่มเวอร์ค จำกัด ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส วรรณ ครีเอชั่น จำกัด ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 500 ตันต่อเดือน

ปี 2559 : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานตัดประกอบแผงผนังอาคารจึงได้สร้างโรงงาน S-ONE COMPLETE CO.,LTD.แห่งที่สองเพื่อตัดประกอบแผงผนังอาคาร สำหรับอาคารสูงโดยเฉพาะ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย